top of page

OM FORENINGEN

​​Collegium Alfa er en studentforening for jenter på Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås. Antallet medlemmer ligger på omtrent 25, og vi har opptak 1-2 ganger i året. 

 

Felles for alle medlemmene er et høyt ambisjonsnivå og sterkt engasjement. Jentene i foreningen representerer mange ulike fagfelt og bakgrunner, men sammen jobber vi mot en felles visjon: at hver enkelt skal lykkes innen sitt fagfelt og få en god karriere etter endt studietid. Vi drar nytte av den enkeltes kunnskaper, ved blant annet å kurse hverandre.

 

Summen av det vi foretar oss skal gjøre oss sterke i de utfordringene som måtte komme i arbeidslivet. Gjennom faglig kursing både internt i foreningen, sammen med nettverksbygging oppnår vi de beste forutsetninger for videre karrierebygging. Vi setter oss alltid høye mål, og underveis lærer vi av hverandre og andre, motiverer hverandre og vokser som personer. Dette har gjort oss til en ressurssterk gjeng med stor arbeidskapasitet, gjennomføringsevne, og ikke minst stå-på-vilje. 

 

Foreningen har et sterkt samhold, da vi jobber mot et felles mål. Samholdet gjør at vi også har det mye moro sammen, enten det er internt i foreningen, sammen med andre foreninger eller med samtlige medstudenter ved NMBU. Vi arrangerer for eksempel studentrevy hvert 2. år, i tillegg til å ha bar under hver UKA i Ås. Foreningen er også med på alle Ås-tradisjonene, som Tour de Kringla, Graskurs og karskrennj. I tillegg har vi flere sosiale arrangementer, både interne og med andre foreninger, samt interne faglige kurs.

ORGANISASJON

Vi er registrert i Frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer: 997475372.

Vi har også meldt oss som grasrotmottaker, noe som betyr at du kan gi din grasrotandel til oss neste gang du spiller hos Norsk Tipping

 

Skjermbilde 2019-10-12 18.57.30.png
2.jpg

En av sangene til revyen vår "Collegium Alfa viser fingeren" høsten 2016

bottom of page