Copyright 2014. Collegium Alfa. Webansvarlig: Cornelia Aasuldsen

Nyttårsbord

Vår 2020

 

Vi startet det nye året med nyttårsbord! Opplegget bestod av tapas, det ble delt ut best oppmøte-pris og holdt fine taler. De nye medlemmene fikk også endelig gullbånd.