Medlemmer

Styret

Lin April Løstegård

 

Leder
Fornybar energi

 • LinkedIn Classic

Helena Seland Myhre

 

Økonomiansvarlig

Kjemi og bioteknologi  

 • LinkedIn Classic

Pernille Høili Øhrn

 

Arrangementansvarlig

Økonomi og administrasjon

 • LinkedIn Classic

Lisa Roland Dahlen

 

Makredsføringsansvarlig

Landskapsingeniør

 • LinkedIn Classic

Elise Gjessing

Vann og miljøteknikk

 • LinkedIn Classic

Ane Magnussen

Industriell økonomi

 • LinkedIn Classic

Mari Overvik Gilde

Bioteknologi

 • LinkedIn Classic

Hanna Remvang

Industriell økonomi  

 • LinkedIn Classic

Solveig Bjelke

Økonomi og administrasjon

 

 • LinkedIn Classic

Frida Høsøien Haugen

Kjemi

 • LinkedIn Classic

Cornelia Aasuldsen

Økonomi og administrasjon 

 • LinkedIn Classic

Martine Bingen

Biologi

 • LinkedIn Classic

Trude Skymoen Juvkam

Lektorutdanning i realfag

 • LinkedIn Classic

Ingrid Staveland Reppe

Fornybar energi

 • LinkedIn Classic

Lyanne Skar-Lentze

Lektorutdanning i realfag

 • LinkedIn Classic

Katrine Kleppang

Landskapsarkitektur  

 • LinkedIn Classic

Synøve Bjelke

Landskapsingeniør  

 • LinkedIn Classic

Andrea Furuseth Larsen

Økonomi og administrasjon  

 • LinkedIn Classic

Emiline Frantzen

Økonomi og administrasjon  

 • LinkedIn Classic

Ylva Lyssand

Landskapsingeniør  

 • LinkedIn Classic

Agnes Aakre Hansen

Vann og miljøteknikk 

 • LinkedIn Classic

Julie Næss Mikalsen

Landskapsarkitektur 

 • LinkedIn Classic

Linn Kristine Larsson 

Kjemi og bioteknologi

 • LinkedIn Classic

Anne Marte Rønneseth

Industriell økonomi

 • LinkedIn Classic

Lisa Hoff Strøm

Datavitenskap  

 • LinkedIn Classic

Hanna Hylland

Bioteknologi  

 • LinkedIn Classic

Hedda Solberg Sagen

Bioteknologi  

 • LinkedIn Classic

Kristine Ranum Hasvold

Eiendom  

 • LinkedIn Classic

Cecilie Augensen Nilsen

Økonomi og administrasjon

 • LinkedIn Classic

Sigrid Løyning

Geomatikk

 • LinkedIn Classic

Malene Fjellestad

Vann- og miljøteknikk

 • LinkedIn Classic

Fimke Frederika Pijfers

Miljøfysikk og fornybar energi 

 • LinkedIn Classic

Guro Lervik Arntsen 

Bioteknologi

 • LinkedIn Classic

Trude Vigre

Økonomi og administrasjon 

 • LinkedIn Classic

Amanda S. D´Ancona

Naturbasert reiseliv  

 • LinkedIn Classic

Gruo Tronstad Selnes

Eiendom

 • LinkedIn Classic

Copyright 2014. Collegium Alfa. Webansvarlig: Cornelia Aasuldsen