Copyright 2014. Collegium Alfa. Webansvarlig: Cornelia Aasuldsen

Medlemmer

Styret

Lin April Løstegård

 

Leder
Fornybar energi

 • LinkedIn Classic

Trude Skymoen Juvkam

Økonomiansvarlig

Lektorutdanning i realfag

 • LinkedIn Classic

Amanda S. D´Ancona

Arrangementansvarlig

Naturbasert reiseliv  

 • LinkedIn Classic

Mari Overvik Gilde

Markedsføringsansvarlig

Bioteknologi

 • LinkedIn Classic

Elise Gjessing

Vann og miljøteknikk

 • LinkedIn Classic

Ane Magnussen

Industriell økonomi

 • LinkedIn Classic

Lisa Roland Dahlen

Landskapsingeniør

 • LinkedIn Classic

Hanna Remvang

Industriell økonomi  

 • LinkedIn Classic

Solveig Bjelke

Økonomi og administrasjon

 

Frida Høsøien Haugen

Bioteknologi 

 • LinkedIn Classic

Cornelia Aasuldsen

Økonomi og administrasjon 

Helena Seland Myhre

Kjemi og bioteknologi  

 • LinkedIn Classic

Ingrid Staveland Reppe

Fornybar energi

 • LinkedIn Classic

Lyanne Skar-Lentze

Lektorutdanning i realfag

 • LinkedIn Classic

Katrine Kleppang

Landskapsarkitektur  

 • LinkedIn Classic

Synøve Bjelke

Landskapsingeniør  

 • LinkedIn Classic

Andrea Furuseth Larsen

Økonomi og administrasjon  

 • LinkedIn Classic

Emiline Frantzen

Økonomi og administrasjon  

Agnes Aakre Hansen

Vann og miljøteknikk 

 • LinkedIn Classic

Julie Næss Mikalsen

Landskapsarkitektur 

 • LinkedIn Classic

Linn Kristine Larsson 

Bioteknologi

 • LinkedIn Classic

Anne Marte Rønneseth

Industriell økonomi

 • LinkedIn Classic

Lisa Hoff Strøm

Datavitenskap  

 • LinkedIn Classic

Hanna Hylland

Bioteknologi  

 • LinkedIn Classic

Hedda Solberg Sagen

Bioteknologi  

Cecilie Augensen Nilsen

Økonomi og administrasjon

 • LinkedIn Classic

Sigrid Løyning

Geomatikk

 • LinkedIn Classic

Malene Fjellestad

Vann- og miljøteknikk

 • LinkedIn Classic

Fimke Frederika Pijfers

Miljøfysikk og fornybar energi 

 • LinkedIn Classic

Guro Lervik Arntsen 

Bioteknologi

 • LinkedIn Classic

Kristine Sandaa 

Industriell økonomi

 • LinkedIn Classic

Pernille Høili Øhrn

Økonomi og administrasjon

Trude Vigre

Økonomi og administrasjon