Aktuelt 

Foreningen er en aktiv gjeng, og vi jobber hele tiden med å holde kontakt med næingslivet og å tilegne oss ny kunskap. Her finnes en oversikt over spennende og lærerike arrangementer og aktiviterer vi har deltatt på, sortert etter årstall.