top of page

OM FORENINGEN

​Collegium Alfa er en studentforening for jenter på Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås. Felles for alle er et høyt ambisjonsnivå og sterkt engasjement, og sammen jobber vi mot et felles mål: at hver enkelt skal lykkes innen sitt fagfelt og få en god karriere etter endt studietid.  

 

Vårt mål er at summen av det vi foretar oss skal gjøre oss sterke i de utfordringene som måtte komme. Gjennom faglig kursing både internt i foreningen, sammen med nettverksbygging oppnår vi de beste forutsetninger for videre karrierebygging i arbeidslivet. Vi setter oss alltid høye mål, og underveis lærer vi av hverandre og andre, motiverer hverandre og vokser som personer. Vår satsing på kvalitet framfor kvantitet gjør oss til en ressurssterk gjeng med stor arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og ikke minst engasjement. Slik oppnår vi raskt resultater, noe vår historie godt illustrerer.

 

Collegium Alfa er en åpen forening, og antallet medlemmer ligger på omlag 25. Vi kjører opptak 1-2 ganger i året, på lik linje med andre foreninger på Ås. Utover dette representerer jentene i foreningen mange ulike fagfelter, og sammen drar vi nytte av den enkeltes kunnskaper, ved blant annet å kurse hverandre innad.

 

Det å arbeide mot et felles mål skaper et sterkt samhold, og vi har derfor mye moro sammen. Enten det er alene eller sammen med andre foreninger eller med samtlige medstudenter ved NMBU. Åpenhet, ærlighet og trygghet er viktige verdier for et godt samarbeid, og vi finner derfor ofte på sosiale arrangementer for å bli enda bedre kjent. Vi arrangerer for eksempel studentrevy hvert 2. år, i tillegg til å ha bar under hver UKA i Ås.

Våre hovedmål

  1. Bedre våre forutsetninger for videre karriere; gjennom kurs, frivillige verv og personlige mål vil vi øke vår kompetane og erfaring, for å få en bedre overgang til arbeidslivet etter endte studier ved NMBU.

  2. Bygge nyttige kontaktnettverk både internt på NMBU mellom forskjellige fagretninger, og eksternt mot bedrifter og organisasjoner for å få til gode samarbeid til nytte for begge parter. ​

  3. Bli en attraktiv kilde til arbeidskraft for bedrifter; vi ønsker å bli sett på som en høyt kvalifisert gjeng som markerer seg positivt i bedrifter. ​

  4. Bidra til godt samhold og miljø på universitetet.

Organisasjon

Vi er registrert i Frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer: 997475372. Vi har også meldt oss som grasrotmottaker, noe som betyr at du kan gi din grasrotandel til oss neste gang du spiller hos Norsk Tipping

 

bottom of page