top of page
VISJON, MÅL OG VERDIER

VISJON:

Våre medlemmer skal lykkes innen sine respektive faglige områder etter endt studie.

 

 

MÅL:

Målene våres kan oppsummeres med stikkordene  samhold, karriere og selvtillit.

  1. Bidra til godt samhold og miljø på NMBU.

  2. Få en bedre overgang til arbeidslivet etter endte studier ved NMBU gjennom kurs, frivillige verv og personlige mål.

  3. Bygge nyttig kontaktnettverk både internt på NMBU og eksternt. Internt mellom forskjellige fagretninger, og eksternt mot bedrifter og organisasjoner, samt utvikle og opprettholde kontakten med Adimpleo.​

  4. Bli sett på som en høyt kvalifisert gjeng som markerer seg positivt, og bli attraktive arbeidsgivere for bedrifter.

VERDIER:​

- Respekt

- Lagånd

- Engasjement

Skjermbilde 2019-10-24 kl. 02.38.57.png
fagdag 1.jpg
scene.jpg
Anne Guro Røsæg-6.JPG
Collegium_Alfa_7.jpg
bottom of page