Mål, visjon og verdier
 

Visjon:

«Våre medlemmer skal lykkes innen sine respektive faglige områder etter endt studie»

 

 

Mål

 • Samhold

 • Karriere

  • Utvide vårt nettverk

  • Dele kontakter

  • Lære av Alfa Adimpleo, og deres erfaringer i arbeidslivet. 

  • Lære av og bruke hverandre (søknadsskriving, etc).

  • Retorikk

  • Utfordre hverandre med case 

 • Selvtillit

 

 

Verdier:​

 • Respekt

 • Lagånd

 • Engasjement

Copyright 2014. Collegium Alfa. Webansvarlig: Synøve Bjelke