top of page
ALFAFONDET

Alfafondet er et av Collegium Alfa sine bidrag til foreningslivet på Ås. Vi ønsker å samle opp penger til sosiale arrangementer for lag og foreninger på Ås med et mål om å skape bedre samhold blant studentene.

 

Foreningslivet her på universitetet har alltid vært spesielt og strekker seg langt tilbake i tid, og det er viktig å ta vare på dette! Derfor vil Collegium Alfa gjennom Alfafondet hjelpe til med å bringe en flott tradisjon videre. Midler til dette vil foreningen jobbe med å få inn gjennom blant annet dugnader og sponsing.

 

Alfafondet er ikke et fond en kan søke penger fra, men er vår form for "sparekasse" der vi setter av penger som før eller siden går til arrangementer som er hyggelige for fellesskapet.

 

 

bottom of page